Opinie: De politiek heeft de universiteiten overvraagd

De toestand waarin het universitaire onderwijs zich nu bevindt is een uitvloeisel van keuzes die politici hebben gemaakt, aldus Ivo Arnold. Je kunt de bestuurders hooguit verwijten dat ze daar al te enthousiast aan hebben meegewerkt. … More Opinie: De politiek heeft de universiteiten overvraagd

Effecten van een hogere lat

Eén van de meest in het oog springende maatregelen onder het motto “Nominaal = Normaal” is de ophoging van de minimumnorm voor een positief bindend studieadvies van 40 studiepunten naar het maximum van 60 studiepunten. Waarom deze maatregel en zal het werken? … More Effecten van een hogere lat

Hoger onderwijs in de media: Studenten moeten zich vaker bewijzen voor toelating master

De kans dat studenten automatisch worden toegelaten tot een masteropleiding op de universiteit wordt steeds kleiner. Zelfs studenten die na hun bachelor een aansluitende vervolgopleiding willen … More Hoger onderwijs in de media: Studenten moeten zich vaker bewijzen voor toelating master