Erasmus Education Research database

Risbo 150x100Het onderzoeksprogramma wordt door het College van Bestuur ondersteund met middelen voor een onderzoekdatabase. Het doel van deze database is het zodanig organiseren van de onderwijsdata dat er snel analyses kunnen worden uitgevoerd op basis van wetenschappelijke of beleidsgerichte onderzoeksvragen op het gebied van onderwijs. Risbo, een facultaire BV van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, heeft de onderzoeksdatabase onderwijs opgezet en beheert dit bestand.

In 2015 is de eerste versie van de database opgeleverd. In deze versie zijn per opleiding van de EUR de BSA-gegevens van studenten opgenomen. Daarnaast zijn in de database achtergrondgegevens van studenten opgenomen en data die door middel van onderwijsvragenlijsten zijn opgenomen. Begin 2016 is de database uitgebreid met alle studieresultaten die studenten in het eerste studiejaar hebben behaald. De database zal gestructureerd uitgebreid worden met de studieresultaten van studenten in Bachelor 2 en 3, alsook de graden die studenten hebben behaald drie en vier jaar na de start van hun bacheloropleiding. Aan de data worden gegevens toegevoegd die worden verzameld in de promotieonderzoeken. Hierdoor ontstaat een bestand waarin alle onderwijsgegevens op een centrale plaats ten behoeve van onderzoek worden opgeslagen en beheerd.

Werkgroepleden

Mark Adriaans MSc (FSW), prof. dr. Lidia Arends (FSW), prof. dr. Ivo Arnold (ESE), dr. Gerard Baars (Risbo), dr. Samantha Bouwmeester (FSW), ing. Peter Hermus (Risbo), drs. Sanne van Herpen (Risbo), Rob Kickert MSc (FSW), dr. Marieke Meeuwisse (FSW), Matthijs Oosterveen MSc (ESE), dr. Ad Scheepers (RSM), prof. Michaéla Schippers (RSM), dr. Guus Smeets (FSW), dr. Karen Stegers-Jager (iMERR), prof. dr. Dinand Webbink (ESE), Marit Wijnen MSc (ESL), Iris Yocarini MSc (FSW), Jade van Zeeland MSc (RSM)