Onze mensen

Prof. dr. Guus Smeets

Projectleider

Guus SmeetsGuus Smeets is voorzitter en directeur onderwijs van het Department of Psychology Education & Child Studies. Vanuit zijn functie stuurt hij sterk op evidence-based practice in het onderwijs van de bachelor- en masteropleidingen van Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, dat is vormgegeven volgens de kleinschalige, activerende methodiek van Probleem Gestuurd Onderwijs. In 2011 was hij mede-initiatiefnemer voor de invoering van Nominaal=Normaal bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. Guus Smeets hecht veel belang aan de onderwijskundige vorming van de onderwijzende staf en draagt daar ook actief aan bij. Zo nam hij het initiatief voor de ontwikkeling van BKO-trainingen op het gebied van Probleem Gestuurd Onderwijs en is hij als bestuurslid actief betrokken bij de LDE-Leergang Onderwijskundig Leiderschap. Guus Smeets werd als PGO-deskundige betrokken bij de invoering van PGO bij de Erasmus School of Law. Als psycholoog met een klinische achtergrond is Guus Smeets ook actief in het opleiden van psychologen voor de beroepspraktijk. Hij is voorzitter van de Stichting PDO-Leiden-Rotterdam, een organisatie die de postacademische BIG-opleidingen tot GZ-Psycholoog, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut verzorgt in de regio Leiden-Rotterdam.

Stephanie Wagener MSc

Projectcoördinator

Stephanie WagenerStephanie Wagener heeft een achtergrond in Arbeids- en Organisatiepsychologie. Na haar studie is zij aan de slag gegaan als tutor in Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) bij de opleiding Psychologie, waar zij ook tutortrainingen gaf. Zij heeft diverse projectmatige en beleidsmatige taken uitgevoerd, waaronder het opzetten van een internationale master bij de opleiding Psychologie. In 2012 is Stephanie Wagener overgestapt naar Erasmus School of Law, waar zij een grote bijdrage heeft geleverd aan de invoering van PGO  door het trainen van stafleden en het adviseren van het bestuur over de aanpak van deze onderwijsherziening. Daarnaast heeft zij een ondersteunende rol gespeeld in het ontwikkelen van het onderwijsmateriaal. Momenteel werkt zij vier dagen per week als dagelijks leidinggevende de tutoren aan de Erasmus School of Law. Een dag per week is zij verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschapen, waar zij onder meer het project van de onderzoeksagenda coördineert.

Overige Stuurgroepleden

prof. dr. Huibert Pols (Rector Magnificus EUR), prof. dr. Henk van der Molen (FSW), prof. dr. Ivo Arnold (ESE), prof. dr. Axel Themmen (EMC), dr. Gerard Baars (Risbo), dr. Marieke Meeuwisse (FSW), drs. Ronald van den Bos (IDO)

Werkgroepleden Onderzoeksdatabase EER

Mark Adriaans MSc (FSW), prof. dr. Lidia Arends (FSW), prof. dr. Ivo Arnold (ESE), dr. Gerard Baars (Risbo), dr. Samantha Bouwmeester (FSW), ing. Peter Hermus (Risbo), drs. Sanne van Herpen (Risbo), Rob Kickert MSc (FSW), dr. Marieke Meeuwisse (FSW), Matthijs Oosterveen MSc (ESE), dr. Ad Scheepers (RSM), prof. Michaéla Schippers (RSM), dr. Guus Smeets (FSW), dr. Karen Stegers-Jager (iMERR), prof. dr. Dinand Webbink (ESE), Marit Wijnen MSc (ESL), Iris Yocarini MSc (FSW), Jade van Zeeland MSc (RSM) extra p