Opinie: Weg met de instellingstoets in het hoger onderwijs

In januari debatteerde de Tweede Kamer over de toekomst van het accreditatiestelsel hoger onderwijs. Volgens onderzoeker Ivo Arnold is het een inefficiënt systeem, waaraan ook na het Kamerdebat helaas geen einde komt. … More Opinie: Weg met de instellingstoets in het hoger onderwijs

Opinie: De politiek heeft de universiteiten overvraagd

De toestand waarin het universitaire onderwijs zich nu bevindt is een uitvloeisel van keuzes die politici hebben gemaakt, aldus Ivo Arnold. Je kunt de bestuurders hooguit verwijten dat ze daar al te enthousiast aan hebben meegewerkt. … More Opinie: De politiek heeft de universiteiten overvraagd