Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

Tijdens de SURF onderwijsdagen is de nieuwe versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie gepresenteerd. In deze agenda werd veel aandacht besteed aan digitalisering van het onderwijs … More Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

Hoger onderwijs in de media: Einde centrale loting biedt kans voor laatbloeiers

Het gebeurt dit jaar voor het laatst: loten voor een studie. Vanaf volgend jaar geldt een selectieprocedure. Wat betekent dat voor leerlingen die dan eindexamen doen? … More Hoger onderwijs in de media: Einde centrale loting biedt kans voor laatbloeiers