Lunchbijeenkomst #7: Webcasts en het effect van spacing- en cramming gedrag

Op 7 juni zal dr. Bas Giesbers (RSM) een presentatie verzorgen over het gebruik van webcasts en het effect van spacing- en cramming gedrag hierbij. Hierbij een samenvatting van het onderzoek dat … More Lunchbijeenkomst #7: Webcasts en het effect van spacing- en cramming gedrag

Lunchbijeenkomst #4: Accuraatheid van verschillende beslisregels binnen het compensatoir toetssysteem

Tijdens de lunchbijeenkomst op 10 november zal promovenda Iris Yocarini een presentatie verzorgen over de accuraatheid van verschillende beslisregels binnen het compensatoir toetssysteem. … More Lunchbijeenkomst #4: Accuraatheid van verschillende beslisregels binnen het compensatoir toetssysteem